مطالب با برچسب: پرتره

نقاشی دیجیتال شهید امنیت، مصطفی رضایی از شهدای فتنه ۹۸

نقاشی دیجیتال شهید امنیت، مصطفی رضایی از شهدای فتنه ۹۸

نقاشی دیجیتال شهید امنیت، مصطفی رضایی از شهدای فتنه ۹۸ مهندس بسیجی مصطفی رضایی یکی از مدیران شهرداری ملارد، در اغتشاشات ۹۸ هنگام حفاظت از اموال شهرداری بر اثر تیر مستقیم آشوب گران …

تیدا

تیدا

“طرح اختصاصی” نقاشی دیجیتال از حیوانات تیدا باهوش ترین سگ تربیت شده ایرانی و سگ پلیس ۱۱۰