پرتره

شهید آوینی

شهید آوینی

 “طرح معمولی” زادهٔ ۲۱ شهریور ۱۳۲۶ کارگردان فیلم مستند و روزنامه‌نگار حوزهٔ فرهنگی