نقاشی دیجیتال شهید مهدی آنیلی که مسلمان شد و به شهادت رسید

نقاشی دیجیتال شهید مهدی آنیلی که مسلمان شد و به شهادت رسید

نقاشی دیجیتال شهید مهدی آنیلی که مسلمان شد و به شهادت رسید.

شهید ادواردو آنیلی تنها وارث میلیاردر مشهور جوآنی آنیلی بود که بعد از مسلمان و شیعه شدن بخاطر اعتقادات مذهبی اش زندگی سختی را گذران و سر انجام برای اینکه ارثیه کلان پدر به دست او نرسد به شهادت رسید.

دیدگاه خود را بیان کنید