نقاشی دیجیتال شهید محمد تقی رضوی از شهدای دفاع مقدس

نقاشی دیجیتال شهید محمد تقی رضوی از شهدای دفاع مقدس

نقاشی دیجیتال شهید محمد تقی رضوی از شهدای دفاع مقدس. محل شهادت: سردشت – عملیات کربلای ۱۰

دیدگاه خود را بیان کنید