نقاشی دیجیتال مرضیه هاشمی

نقاشی دیجیتال مرضیه هاشمی

طرح معمولی از نقاشی مرضیه هاشمی به سفارش روزنامه جام جم در خصوص بازداشت ایشان در آمریکا

دیدگاه خود را بیان کنید