شهید رضا کارگر برزی

اولین شهید مدافع حرم استان البرز