هنری

انواع سبک نقاشی

انواع سبک نقاشی

نقاشی فرآیندی است که طی آن رنگ بر روی یک سطح مانند کاغذ یا بوم ایجاد می شود و اثری خلق می‌شود. فردی که این فرایند توسط او انجام می‌گیرد نقاش نام …

تاریخچه هنر دیجیتال

تاریخچه هنر دیجیتال

تاریخچه هنر دیجیتال: از دهه ۱۹۷۰، نامهای مختلف برای توصیف این روند، از جمله هنر کامپیوتری و هنر چند رسانه ای مورد استفاده قرار گرفته است. هنر دیجیتال خود تحت چارچوب بزرگتر …

هنر چیست و هنرمند کیست؟

هنر چیست و هنرمند کیست؟

هنر چیست و هنرمند کیست؟ پیراهنی که کهنه می شود اما پاره نمی شود هنرمند زیبایی ها، شگفتی ها، عجائب و ظرایف این عالم را به ما نشان می دهد. گویی دست …

تاریخچه هنر نقاشی ایرانی

تاریخچه هنر نقاشی ایرانی

تاریخ هنر نقاشی در ایران به زمان غارنشینی برمی گردد. در غارهای استان لرستان تصاویر نقاشی شده از حیوانات و تصاویر کشف شده است. نقاشی های کشف شده در مناطق تپه سیالک …